Prva UMOS-ova škola o karcinomu dojke: “Rani karcinom dojke kod mladih žena: genetsko nasleđe, lečenje i podrška u očuvanju fertiliteta i trudnoći”
Kada: 01. mart 2019. godine
Gde: Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Teme koje će biti obrađene tiču se testiranja na mutacije na BRCA i drugim genima i pristup kod detekcije štetnih mutacija, da li je adjuvantna primena hemioterapije uvek indikovana, da li je ovarijalna ablacija (ovariektomija/zračna kastracija) efikasnija od ovarijalne supresije (LHRH analozi), kako postupati kada posle 3 godine prekida LHRH analoga pacijentkinja obnovi menstrualni ciklus, kako pratiti ovarijalnu funkciju kod pacijentkinja sa sekundarnom amenorejom uzrokovane hemiotrapijom, koliko je AC protokol kod mladih žena emetogen i koje su preporuke za prevenciju mučnine i povraćanja, da li treba regularno pratiti debljinu endometrijuma kod mladih žena koje uzimaju tamoksifen, primena LHRH analoga u zaštiti fertilne funkcije jajnika i nastupanja rane menopauze i mogućnost trudnoće posle lečenja ranog karicnoma dojke, odnosno kako lečiti rak dojke koji se dijagnostikuje kod trudnice.

Škola je besplatna, ali vas molimo da se prijavite na mail umos.office@gmail.com ako ste zainteresovani, jer je broj mesta ograničen.

Program škole

Predavanja

Sesija 1 – Ko je kandidat za genetičko testiranje?

 1. Mirjana Branković Magić – Preporuke za genetičko testiranje kod mladih žena sa rakom dojke –uloga genetskog savetovalaišta
 2. Ana Krivokuća – Naše iskustvo u genetičkom testiranju žena sa rakom dojke

Sesija 2 – Šta preporučiti ženama sa rakom dojke nosiocima štetnih BRCA mutacija?

 1. Ivan Marković – Preporuke za profilaktičku mastektomiju ili praćenjemladih ženasa dijagnozom karcinoma dojke nosioca štetnih mutacija
 2. Petar Radlović – Preporuke za profilaktičku bilateralnu adneksektomiju ili praćenje mladih žena sa dijagnozom karcinoma dojke nosioca štetnih mutacija
 3. Jelena Oblaković – Prikaz slučaja

Sesija 3 – Adjuvantna sistemska terapija kod mladih žena sa dijagnozom karcinoma dojke

 1. Ljiljana Stamatović – Da li je adjuvantna hemioterapija indikovana za sve mlade žene?
 2. Gorana Matovina Brko – Prikaz slučaja
 3. Ivana Božović Spasojević – Adjuvantna hormonska terapijakod mladih žena sa dijagnozom HR+/HER2-karcinoma dojke: mesto ovarijalne supresije/ablacije
 4. Ivana Božić Antić – Hemioterapijom indukovana sekundarna amenoreja: kako utvrditi menopauzni status?
 5. Zafir Murtezan – Prikaz slučaja

Sesija 4 – Podrška mladim ženama tokom primene adjuvantne sistemske terapije

 1. Snežana Bošnjak – Kombinacija antraciklina i ciklofosfamida: visoko emetogena terapija
 2. Ana Žilić – Prezentacija slučaja
 3. Aljoša Mandić – Rizik od karcinoma endometrijuma kod premenopauznih žena koje primaju Tamoksifen: šta kažu preporuke?
 4. Marijana Milović Kovačević – Hemioterapijom indukovana sekundarna amenoreja: kako utvrditi menopauzni status?
 5. Marija Andrijić – Psihološka podrška mladim ženama sa dijagnozom karcinomadojke

Sesija 5 – Trudnoća i zaštita fertilitea kod mladih žena lečenih adjuvantnom hemioterapijom

 1. Vesna Kesić – Hemioterapijom indukovana neplodnost i preporuke za zaštitu fertiliteta: uloga LHRH analoga
 2. Ivana Minić – Trudnoća nakon lečenja karcinoma dojke: da li je to previše rizično?
 3. Kristina Šerović – Ishod lečenjakodžena sa dijagnozom raka dojke koje su se porodile: naše iskustvo
 4. Snežana Šušnjar – Lečenje raka dojke u trudnoći: šta je moguće?
 5. Ana Cvetanović – Prikaz slučaja

Test