Poštovani članovi UMOS-a,

Novopokrenuti časopis Srpskog društva istraživača raka Oncology Insights (ISSN 3009-3848) svrstan je u oblasti Medicina i Biologija od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Časopis je prisutan i u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije. Ovo su prvi uspešni koraci ka budućoj kategorizaciji časopisa i dobijanju impakt faktora.

Do tada, kolege autori radova u našem časopisu mogu da podnesu molbu Zdravstvenom savetu Srbije za vrednovanje publikacija u bodovima prema članu 9, deo Đ – Publikacije (Članak objavljen u neindeksiranim stranim i domaćim publikacijama), što donosi 6 KME bodova prvom autoru i 1 bod svakom od ostalih autora.

Radujemo se vašim prijavama radova na adresu info@sdir.ac.rs do 31.08.2024. godine za ovogodišnje izdanje časopisa.

Link: www.sdir.ac.rs/author-guidelines/