Članovi UMOS-a su učestvovali u ovom istraživanju koje je merilo količinu rada medikalnih onkologa u raznim delovima sveta. Slična istraživanja će se nastaviti, pa se mole članovi da popune buduće ankete.