Prva UMOS-ova škola o karcinomu dojke: “Rani karcinom dojke kod mladih žena: genetsko nasleđe, lečenje i podrška u očuvanju fertiliteta i trudnoći”
Kada: 01. mart 2019. godine
Gde: Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Teme koje će biti obrađene tiču se testiranja na mutacije na BRCA i drugim genima i pristup kod detekcije štetnih mutacija, da li je adjuvantna primena hemioterapije uvek indikovana, da li je ovarijalna ablacija (ovariektomija/zračna kastracija) efikasnija od ovarijalne supresije (LHRH analozi), kako postupati kada posle 3 godine prekida LHRH analoga pacijentkinja obnovi menstrualni ciklus, kako pratiti ovarijalnu funkciju kod pacijentkinja sa sekundarnom amenorejom uzrokovane hemiotrapijom, koliko je AC protokol kod mladih žena emetogen i koje su preporuke za prevenciju mučnine i povraćanja, da li treba regularno pratiti debljinu endometrijuma kod mladih žena koje uzimaju tamoksifen, primena LHRH analoga u zaštiti fertilne funkcije jajnika i nastupanja rane menopauze i mogućnost trudnoće posle lečenja ranog karicnoma dojke, odnosno kako lečiti rak dojke koji se dijagnostikuje kod trudnice.

Škola je besplatna, ali vas molimo da se prijavite na mail umos.office@gmail.com ako ste zainteresovani, jer je broj mesta ograničen.

Predavanja