Poštovani predavači,

Sastanak „Dani melanoma 2020“ se približava i u toku su završne pripreme za njegovo održavanje. Planirano je da sastanak bude hibridan – delom će se održati uživo u kongresnim salama hotela „Mona“ u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuke nadležnih organa o dozvoljenom broju prisutnih osoba, a delom virtuelno za većinu registrovanih učesnika. Sva predavanja biće unapred snimljena, o čemu ćete dobiti instrukcije od tehničkog organizatora, dok će uživo (fizičkim prisustvom i putem striminga uživo) biti organizovana diskusija za sve sesije.

Potrebno je da prezentacije za Vaša predavanja budu spremna 01. novembra 2020. kako bi se snimanja organizovala između 05. i 20. novembra. Postojaće mogućnost da sami snimite svoje predavanje ili da ga snimite uz pomoć tehničkog osoblja u određenom terminu.

Nacionalni sastanak je akreditovan kao nacionalni seminar 1 kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 za učesnike (broj akreditacije А-1-670/20), dok će Regionalni sastanak biti akreditovan u oktobarskom kao sastanak sa međunarodnim učešćem sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Sastanak će biti besplatan za članove Intersekcijskog Odbora za melanom SLD i svih stručnih udruženja čiji članovi učestvuju kao predavači na sastanku. Pozivi za sastanak biće poslati predsednicima stručnih udruženja sa molbom da ih proslede članovima. Sertifikati će biti poslati putem elektronske pošte.

Pozivamo Vas da prosledite poziv i program kolegama iz stručnih udruženja i institucija u kojima radite da prisustvuju sastanku. Finalni program sa svim detaljima će biti poslat u narednih 7 dana.

Hvala vam na saradnji,

S poštovanjem,
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović