UMOS-ova škola o kanceru prostate uspešno je održana 03. decembra 2021. godine u hotelu Hilton.

Škola je pripremljena u saradnji sa Udruženjem urologa Srbije. Školi je prisustvovalo oko 80 učesnika iz većine zdravstvenih centara u Srbiji. Razmatrani su svi aspekti kancera prostate, od dijagnoze, savremene terapije do palijativne nege. Za one koji nisu uspeli da dodju, u prilogu možete pogledati materijal prikazan od strane predavača škole.

Ovom prilikom UMOS najavljuje novu školu za mart 2022. godine sa temom “Kancer pluća”.

State of the art

 1. ⇓ Lečenje ranog karcinoma prostate, Prof. dr Zoran Džamić 
 2. ⇓ Lečenje lokalno – odmaklog karcinoma prostate, Doc. dr sc. med Suzana Stojanović – Rundić, VNS
 3. ⇓ Lečenje metastatskog karcinoma prostate, N. sar. dr sc. med Nada Babović

Dileme i mogućnosti u lečenju

 1. ⇓ Radikalna prostatektomija – kada i kod koga?, Doc. dr Tomislav Pejčić
 2. ⇓ Mesto i značaj postoperativne, salvage i brahiterapije u lečenju karcinoma prostate, Prim. dr Marko Dožić
 3. ⇓ Biohemijski relaps nakon radikalne lokalne terapije karcinoma prostate, Prim. dr Suzana Matković
 4. ⇓ Oligometastatski karcinom prostate, N. sar. dr sc. med Davorin Radosavlјević
 5. ⇓ Aktuelni standardi u metastatskom hormon senzitivnom karcinomu prostate (mHSPC), N. sar. dr sc. med Nada Babović
 6. ⇓ Lečenje mHSPC kada nisu dostupni aktuelni terapijski standardi, Prim. dr Aleksandar Janjić
 7. ⇓ Aktuelni standardi u nemetastatskom kastraciono rezistentnom karcinomu prostate (nmCRPC), Prim. dr Suzana Matković
 8. ⇓ Aktuelni standardi u lečenju metastatskog kastraciono rezistentnog karcinoma prostate (mCRPC), Dr Vesna Stojanović
 9. ⇓ Pro & contra hemioterapija vs ARTA lekovi u metastaskom karcinomu prostate, Prof. dr Lazar Popović
 10. ⇓ Poredjenje CT vs RWD, profili i put pacijenata u Srbiji, Doc. dr Predrag Nikić
 11. ⇓ Inhibicija signala androgenih receptora i molekularni biomarkeri, VNS dr sc. Radmila Janković
 12. ⇓ Prognostički i prediktivni faktori i selekcija pacijenata u savremenim terapijskim strategijama metastaskog karcinoma prostate, Dr Maja Popović
 13. ⇓ Neželјena dejstva terapije u metastatskom karcinomu prostate, Dr Fedja Djordjević
 14. ⇓ Palijativno zbrinjavanje pacijenata sa metastatskim karcinomom prostate, Dr Jelena Dimitrijević
 15. ⇓ Značaj stereotaksične radiohirurgije u lečenju metastatskog karcinoma prostate, Dr Biljana Šeha