Vesti

Novopokrenuti časopis Srpskog društva istraživača raka Oncology Insights (ISSN 3009-3848)

Poštovani članovi UMOS-a, Novopokrenuti časopis Srpskog društva istraživača raka Oncology Insights (ISSN 3009-3848) svrstan je u oblasti Medicina i Biologija od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Časopis je prisutan i u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije. Ovo su prvi uspešni koraci ka budućoj kategorizaciji časopisa i dobijanju impakt faktora. Do tada, kolege [...]

Novopokrenuti časopis Srpskog društva istraživača raka Oncology Insights (ISSN 3009-3848)2024-05-31T09:14:26+00:00

Preporuke sa UMOS foruma

U nastavku teksta možete pronaći preporuke sa održanog UMOS foruma. Ove preporuke odnose se na primenu savremene terapije inovativnim lekovima u lečenju odmaklog/metastatskog karcinoma grlića materice, kao i na savremeno lečenje skvamocelularnih karcinoma glave i vrata. Doprinos inovativnih lekova boljim terapijskim ishodima kod rekurentnog/ perzistentnog/ metastatskog (R/P/M) karcinoma grlića materice [...]

Preporuke sa UMOS foruma2024-04-09T05:42:53+00:00

“European practice patterns and barriers to smoking cessation after a cancer diagnosis in the setting of curative versus palliative cancer treatment”

Poštovane kolege, članovi UMOS-a, Na osnovu ankete koju su mnogi od Vas popunjavali nastao je i ovaj rad. Moja malenkost je učestvovala u pisanju teksta. Mislim da je zanimljiva poruka rezultata ankete: Potrebno je da medikalni onkolozi mnogo više učestvuju u nagovaranju onkoloških bolesnika da prekinu pušenje, posebno ako se radi o potencijalno izlečivim stadijumima [...]

“European practice patterns and barriers to smoking cessation after a cancer diagnosis in the setting of curative versus palliative cancer treatment”2021-03-05T12:09:11+00:00

Stav UMOS-a o Biosimilarima

Stav Udruženja medikalnih onkologa Srbije o primeni biološki sličnih lekova u onkologiji možete pročitati klikom na sledeći link. […]

Stav UMOS-a o Biosimilarima2021-03-05T12:09:13+00:00
Go to Top