Obaveštavamo Vas da se ovogodišnja 55. Kancerološka nedelja i 32. Simpozijum sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije održavaju od 31. oktobra do 3. novembra 2018. godine, u hotelu Crowne Plaza, u Beogradu.

U prilogu je obaveštenje, sa temama, instrukcijama za pisanje i prijavljivanje apstrakata, detaljima o kotizaciji i registraciji.

Kancerološka nedelja je akreditovana sa sledećim brojem bodova
Predavači po pozivu: 13 bodova
Usmene prezentacije: 11 bodova
Poster prezentacije: 9 bodova
Pasivno učešće: 8 bodova
А-1-2205/18

32. Simpozijum medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija Republike Srbije je akreditovan sa sledećim brojem bodova
Predavači po pozivu: 9 bodova
Usmene prezentacije: 8 bodova
Poster prezentacije: 6 bodova
Pasivno učešće: 5 bodova
D-1-968/18