Udruženje medikalnih onkologa Srbije

Udruženje Medikalnih Onkologa Srbije (UMOS) je profesionalna organizacija koja okuplja lekare koji se bave medikalnim lečenjem malignih bolesti.

UMOS su osnovali medikalni onkolozi Srbije, u cilju organizovanog unapređivanja i razvoja medikalne onkologije i kvalifikovanog i merodavnog učešća i delovanja u funkcionisanju i razvoju sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Redovni članovi UMOS-a mogu da budu specijalisti, specijalizantni i klinički lekari, koji u svojoj svakodnevnoj praksi obavljaju ili učestvuju u obavljanju lečenja onkoloških bolesnika prema principima medikalne onkologije. Pridruženi članovi mogu da budu specijalisti iz oblasti radiološke dijagnostike (lekari sa završenom specijalizacijom iz radiologije koji se bave dominantno EHO, CT i RTG dijagnostikom).

Stručna aktivnost Udruženja realizuje se prema oblastima kojima se medikalni onkolozi bave, formiranjem različitih Radnih grupa (za karcinom dojke, karcinome gastrointestinalnog trakta, karcinom pluća, itd.).

Mediately Baza Lekova

Mediately Baza Lekova, mobilna aplikacija dostupna besplatno za Apple iOS i Android, omogućuje dostupnost najbitnijih medicinskih informacija i interaktivnih alata (poput BSA – Body Surface Area kalkulatora i slično) putem mobilnog svakom lekaru i zdravstvenom radniku.

Aplikacija sadrži kompletnu bazu registrovanih lekova u Srbiji  ažuriranu prema lokalnim izvorima ALIMS i RFZO-u. Mediately Baza Lekova se redovno ažurira novim informacijama, a održava je tim iskusnih programera i lekara.

Kliknite na link i skinite odgovarajuću aplikaciju