Poštovane koleginice  i kolege, dragi prijatelji, 

Udruženje medikalnih onkologa Srbije organizuje 04-05. novembra 2022. godine u Hotelu Hilton u Beogradu UMOS-ovu školu pod nazivom: „DRUGA UMOS ŠKOLA ZA KARCINOM DOJKE I EPITELIJALNI KARCINOM JAJNIKA”. Sastanak se organizuje na nivou regiona, tako da su pozvane i kolege iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prvi dan je posvećen lečenju karcinoma dojke. U planu je da se diskutuju praktični problemi vezani za lečenje sva tri biološka podtipa karcinoma dojke (luminalni HER2-negativni, trostruko-negativni, HER2-pozitivni), a takođe i da se razmatra primena novih lekova i novih pristupa koji su doveli do poboljšanja ishoda lečenja obolelih od karcinoma dojke. Primena CDK4/6 inhibitora, inhibitora imunskih kontrolnih tačaka (ICI) i anti-HER2 ciljane terapije ne samo u metastatskoj fazi bolesti, već i u lečenju ranog karcinoma dojke, diskutovaće se kroz prikaze slučajeva. Takođe, biće diskutovani rezultati novih studija sa inovativnim ADC koji je pokazao značajnu efikasnost kako kod HER2-pozitivnih tako i kod tumora sa niskom ekspresijom HER2 (tzv. HER2-low). Posebna sesija posvećena je praćenju pacijenata u toku i nakon završetka adjuvantnog lečenja, gde je podrška i dijagnostika usmerena na neželjene efekte adjuvantne terapije veoma važna.

Drugi dan posvećen je problemima lečenja epitelijalnog karcinoma ovarijuma, koji se nažalost dijagnostikuje uglavnom u već odmakloj fazi bolesti ali pripada grupi hemiosenzitivnih tumora. U ovoj oblasti takođe su postignuti značajni terapijski pomaci koji su unapredili ishode pacijentkinja sa EOC. U planu je da se kroz prikaze slučajeva i diskusiju sagledaju mogućnost primene savremenih pristupa koji uključuju anti-VEGF terapiju i PARP inhibitore, kako u prvoj terapijskoj liniji tako i u rekurentnoj bolesti. Razmotriće se mogućnosti lečenja pretretiranih pacijentkinja i terapijski pristup kod bordeline tumora jajnika. U programu je i tema iz suportivne onkologije koja se odnosi na malignu opstrukciju creva: kakav je pristup i koji lekovi mogu da pomognu u ovako složenoj kliničkoj situaciji.

Prepoznajući veliki značaj kontinuirane edukacije iz oblasti medikalne onkologije, a posebno mlađih lekara, pozivamo Vas da nam se pridružite.

 

Predsednik UMOSa

Prim. dr sci. med. Davorin Radosavljević, VNS

 Rukovodilac UMOS škole

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović, NS

..

⇒ Kotizacija za učešće je besplatna, ali je registracija svih učesnika obavezna. Sastanak će biti akreditovan od strane zdravstvenog saveta Srbije. Na linku u nastavku možete pronaći program i izvršiti online registraciju: DRUGA UMOS ŠKOLA ZA KARCINOM DOJKE I EPITELIJALNI KARCINOM JAJNIKA.