Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije PRVA NACIONALNA ONKOLOŠKA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI KLINIKE ZA ONKOLOGIJU UKC – NIŠ NOK 2023 akreditovana je kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa:
13 bodova za predavače
8 bodova za pasivno učešće

Velika zahvalnost na podrsci projektu Fonda za nauku Republike Srbije broj 7750154 (NPATPETTMPCB).

Na sledećem linku možete pronaći bliže informacije u vezi Prve Nacionalne onkološke konferencije – NOK 2023.

.