UMOS je održao drugu škola na temu Karcinom prostate. Škola je održana 15. decembra 2015. U IN hotelu. UMOS je školu organizovao u saradnji sa SUD-om (Srpsko Udruženje Urologa).

Moderatori škole, Nada Babović, Davorin Radosavljević i Zoran Džamić,  osmisli su savremen I ineteresantan program.

Ukupno je bilo oko 80 registrovanih ucesnika, uglavnom urologa i medikalnih onkologa.

Neki od zaključaka bili bi: potrebno je nastaviti multidisciplinarni pristup bolesnicima sa kancerom prostate, pacijente treba pažljivo birati za specifične terapijske opcije (hirurgija, hemioterapija ili radioterapija) a veoma je važno sagledati i ne mali broj ko-morbiditeta koji su česti kod ovakvih bolesnika. Važna je i suportivna terapija od uspostavljanja dijagnoze. Naravno, SUD i UMOS bi trebalo da stručnim aktivnostima obezbede i dostupnost novih lekova za bolesnike u našoj zemlji.

Škola je bila akreditovana sa 5 bodova za učesnike.

Opšti je utisak da od organizovanja sličnih škola, mladi lekari imaju velike koristi za budući rad, a na zadovoljstvo njihovih bolesnika.

Posebno se zahvaljujemo svim predavačima na saradnji.