Klikom na sledeći link možete pristupiti bližim informacijama u vezi webinar-a u organizaciji Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO).

Webinar